Oferta Komplex Instal

Polecamy swoje usługi w zakresie:

  • opracowania dokumentacji technicznych
  • wykonania sieci oraz przyłączy gazu
  • wymiany instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i CO
  • remontów i doszczelniania instalacji sanitarnych i gazowych
  • przeglądów, ekspertyz oraz prób szczelności
  • wykonywania stałych konserwacji.